בין הנושאים שילמדו:

יישום מודל 3P/C בסביבת העבודה של משתתפים.

כלי השפעה ושכנוע במו"מ

תכנון לקראת פגישה

"תיעול"- מתווה השיכנוע

אומנות שאלת שאלות

דגשים לניהול האינטרקציה

תארגול, תכנון, מפגש וניהולו

סימולציות התגברות על התנגדויות

שימוש בכלי מו"מ מתקדמים, כגון: חיסונים, עוגנים, המו"מ על המו"מ, שכנוע הפוך, סיוע המו"מ הפנימי ועוד.......

Open Accessibilty Menu